İnternet Mağduriyetlerinde Şirketlerin mi Devletlerin mi Kuralları Geçerli?

Esas itibari ile dünyada uygulanan hukuk kuralları ile sanal dünyada uygulanan hukuk aynı hızda ve aynı hassasiyette ilerlemiyor ve tüm sorunda burada düğümleniyor.

Teknolojik gelişme hep kendi kurallarını getirmiştir. Zira bir sistemin çalışması veya sistemden verim elde edilmesi hep bir prosedüre bağlı kalmak zorunluluğu getirmiştir. Bu durum normal karşılanacak mahiyettedir. Ancak durumu internetin getirdiği hız, teknoloji lehine ve bir daha kapanmayacak bir mesafe açarak değiştirmiştir.

İnternet ve beraberinde gelişen teknolojinin çok hızlı olması, bu teknolojiye ve bu sitelere sahip şirketlerin, karşılaştıkları sorunlar neticesinde birtakım kurallarının oluşmasına neden olmuştur. Bu kurallar, şirketin bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına uyumlu gözükse de özünde her web sitesi (sosyal medya şirketi) kendi kuralları ile vardır.

Yeni gelişen bu web sitelerinin (sosyal medya şirketlerin) kuralları, karşılaştıkları yeni durumlara daha hızlı uyum sağlamaktadır. Ancak, buradaki kuralların bağlayıcılığı olmadığı için yaşanan mağduriyetlerde standart bir çözüm oluşamamaktadır.

Birçok web sitesinin (sosyal medya şirketi) merkezinin ABD olması, kurallarının ABD hukuku ile daha uyumlu olmasını sağlamıştır. Her ülkenin olduğu gibi, ülkemizin de kendine has sosyal yapısı, kültürü, hukuk kuralları ve bir yaşam biçimi vardır ve bu durum ABD ile uyumlu olmayabilir ki, bu da çok olağan bir durumdur. Bunu sonucunda da, bize göre suç/ayıp/sakıncalı olan bir konu, sosyal medya-web sitesinde suç olmayabilir ya da tam tersi de mümkündür. Bu durumda da, ortaya bir takım karışıklıklar ve mağduriyetler çıkmaktadır.

Şu anda, tüm dünya ülkeleri ve web siteleri (sosyal medya şirketi) bazı temel konularda (çocuk pornosu, intihara teşvik vs..) anlaşmış olsa da, çoğu durum için halen bir işbirliği ve uyum söz konusu değildir. Bu nedenle, web sitesi ve sosyal medya şirketleri bu durumu kullanmakta ve kendi kurallarını dayatmaktadır.

Burada bir parantez açmak gerekir. Konu sadece hakaret, eleştiri olarak düşünülmemelidir, konu çok geniş bir alanda, tane tane tarif etmenin zor olduğu bir alandır. Maalesef, olay olduktan sonra çözümün bulunabileceği bir konudur.

Bu olumsuz durumla, sadece Türkiye değil bir çok ülke karşı karşıya gelmektedir. Bununla ilgili her ülke tedbirler almaya başlamış ancak süreç yavaş ilerlediğinden mağduriyetler halen sürmektedir.

Mesut Yıldırım

Merkez Ofis
Nerede?
Dijital Hakları Koruma ve Mağduriyetleri Önleme Merkezi
Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. 274/7 B Blok No: 97
Çankaya - ANKARA
İletişim Bilgileri
Bize Ulaşın
Dijital Mecraada
Bizi Takip Edin!
Merkez Ofis
Nerede?
Dijital Hakları Koruma ve Mağduriyetleri Önleme Merkezi
Mahall Ankara, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. 274/7 B Blok No: 97
Çankaya - ANKARA
İletişim Bilgileri
Bize Ulaşın
Bizi Takip Edin

Copyright by Ahmet KOLCU. All rights reserved.

Copyright by Ahmet KOLCU. All rights reserved.